Prihlasovanie abstraktov

PRIHLASOVANIE ABSTRAKTOV NA AKTÍVNU ÚČASŤ BOLO UKONČENÉ

KONTAKTNÁ OSOBA
ABSTRAKT INFO

Uvedenie preferencie neznamená automaticky aj jej akceptáciu.

TEXT ABSTRAKTU