Dôležité termíny

 

Uzávierka na prihlásenie - zaslanie abstraktu: 15.4.2019

 

Abstrakty je potrebné registrovať elektronickou formou na stránke www.dia2019.sk